انواع آزمون های روانشناسی به همراه جزئیات آنها

                    شرکت آزمون‌يارِ پويا

 

                                      طراح و توليد کننده‌ آزمون، نرم‌افزار و محصولات کمک آموزشی در زمينه علوم رفتاری و رشته‌های وابسته

 

فهرست محصولات:

 

1-     آزمون‌هاي حوزه آسيب‌شناسي رواني

 

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1001

پرسشنامه كيفيت خواب

18 ماده

بزرگسالان

سنجش وضعيت خواب

7 زيرمقياس: كيفيت ذهني خواب، تأخير در به خواب رفتن، طول مدت خواب، خواب مفيد، اختلالات خواب، مصرف داروهاي خواب‌آور و اختلال عملكرد روزانه

خارجي

000/3

1004

چك ليست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)

17 ماده

بزرگسالان

سنجش ‌علايم اختلال استرس پس از سانحه

-

ايراني

800/2

1005

پرسشنامه سلامت‌عمومي GHQ-12))

12 ماده

بزرگسالان

سنجش 4 بعد از سلامت ‌رواني

4 زيرمقياس: علايم جسماني، اضطراب و اختلال خواب،كاركرد اجتماعي و افسردگي

ايراني

300/2

1006

مقياس   DASS-42

42 ماده‌

12 سال به بالا

سنجش افسردگي، اضطراب و استرس

3 زير مقياس: افسردگي ـ اضطراب ـ استرس

ايراني

00/45

1066

مقياس  DASS-21

21 ماده

بزرگسالان

سنجش افسردگي، اضطراب و استرس

3 زير مقياس: افسردگي،  اضطراب، استرس

ايراني

200/2

1007

پرسشنامه استرس هری

66 ماده‌

12 سال به بالا

ارزيابي فشار رواني

-

خارجي

00/45

1012

آزمون باورهاي ‌غيرمنطقي جونز

100 ماده

بزرگسالان

ارزيابي 10 ‌باور غيرمنطقي

10 زيرمقياس: ضرورت تأييد و حمايت ديگران، انتظار بالا از خود، تمايل به سرزنش خود، واكنش به ناكامي، بي‌مسؤليتي عاطفي و ...

ايراني

000/6

1015

آزمون بندرگشتالت (به همراه كتاب راهنما و مقاله هنجاريابی در ايران)

9 كارت

همه سنين

تعيين  عقب ماندگي و تشخيص ضايعات مغزي

-

ايراني

700/3

1016

آزمون-R   SCL - 90

به همراه ترسيم نيم‌رخ روانی (پروفايل)

90 ماده

بزرگسالان

ارزيابي 9 نشانه مرضی

9 زير مقياس: شکايات جسمانی، وسواس، حساسيت در بين فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوييد، روان‌پريشی

ايرانی

000/7

1017

مقياس اضطراب بك

21 ماده

بزرگسالان

سنجش اضطراب

-

ايرانی

00/22

1018

پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان

39 ماده‌

6 تا 16 سال

سنجش خشم و ناكامي

4 زيرمقياس: ناكامي، روابط با همسالان، پرخاشگري فيزيكي و  روابط با مراجع قدرت

خارجي

00/25

1019

مقياس اضطراب کودکان اسپنس

 

8 تا 15

سنجش اضطراب كودكان

39 ماده‌اي والدين ـ 45 ماده‌اي كودك

خارجي

000/5

1020

مقياس کنترل عواطف

42 ماده‌

15 سال به بالا

سنجش خشم، افسردگي، اضطراب

4 زيرمقياس: خشم، عاطفه مثبت، خلق افسرده، اضطراب

خارجي

500/5

1027

مقياس اضطراب مرگ

34 ماده‌

بزرگسالان

ارزيابي نگراني در مورد مردن

-

ندارد

800/2

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1029

آزمون اعتياد به اينترنت

22 ماده‌

همه سنين

سنجش ميزان وابستگي به اينترنت

-

خارجي

500/2

1030

پرسشنامه ‌باورهاي ‌وسواسي(OBQ-44)

 44 ماده

بزرگسالان

سنجش ‌باورهاي وسواسي

3 زير مقياس: مسؤليت‌پذيري/ ارزيابي تهديد و خطر، كمال‌طلبي/ نياز به كسب اطمينان و اهميت كنترل افكار

ايراني

700/3

1040

پرسشنامه  باور هراس گرينبرگ

42 ماده

بزرگسالان

ارزيابي اختلال هراس

4 زير مقياس: اضطراب انتظار، حادثه بدني، حادثه هيجاني و خود كم‌بيني

خارجي

500/5

1044

پرسشنامه افسردگي كلدبرگ

18 ماده

12 سال به بالا

سنجش افسردگي

-

خارجي

200/2

1085

مقياس افسردگي نوجوانان کوتچر (KADS-11)

11 ماده

18-12

سنجش افسردگي

-

خارجي

500/2

1086

مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک

20 ماده

بزرگسالان

سنجش افسردگي

-

ايراني

500/3

1047

پرسشنامه پرخاشگري

29 ماده

بزرگسالان

ارزيابي ميزان پرخاشگري

4 زير مقياس:  پرخاشگري بدني، پرخاشگري كلامي، خشم  و خصومت

خارجي

300/3

1048

پرسشنامه اعتياد به سيگار

6 ماده

بزرگسالان

ارزيابي ميزان وابستگي به نيكوتين

-

ندارد

200/1

1049

آزمون خودياري اعتياد

26 ماده

بزرگسالان

فهرست عوامل مقابله با اعتياد

-

ندارد

700/2

1050

آزمون نگرش به تغذيه (فهرست نشانگان اختلال بي‌اشتهايي‌ عصبي)

26 ماده

دختران15 سال با بالا

ارزيابي نشانگان بي‌اشتهايي عصبي

-

خارجي

500/4

1051

پرسشنامه مکانيسم‌هاي دفاعی

77 ماده

16 سال به بالا

ارزيابي ميزان استفاده از مكانيسم‌هاي دفاعي

14 زيرمقياس: واپس‌راني، جبران، همانندسازي، درون‌فكني، فرافكني، انكار دليل‌تراشي، واكنش‌وارونه، بازگشت، والايش، تبديل، توجيه‌عقلاني، جابجايي و خيالبافي

ايراني

500/4

1062

پرسشنامه استرس ادراك شده PSS -14

14 ماده

بزرگسالان

ارزيابي فشار رواني

-

خارجي

200/2

1063

پرسشنامه كيفيت زندگي36 -SF

36 ماده

بزرگسالان

بررسي كيفيت زندگي در ابعاد 8 گانه

8 زيرمقياس: سلامت عمومي، عملكرد جسماني، محدوديت ايفاي نقش به دلايل جسماني و به دلايل عاطفي، درد جسمي، عملكرد اجتماعي، شادابي و سلامت رواني

ايراني

500/3

1067

پرسشنامه شادكامي آكسفورد

29 ماده

بزرگسالان

ارزيابي ميزان شادکامی

-

ايراني

300/3

1073

پرسشنامه بررسي مشکلات و نقاط قوت (SDQ)

120 ماده

16-3 سال

سنجش اختلالات كودكان و نوجوانان

5 زيرمقياس، نشانه‌هاي هيجاني، مشکلات سلوک، بيش فعالي ـ کمبود توجه، مشکلات ارتباطي با همسالان و رفتارهاي جامه‌پسند

ايراني

000/10

1075

مقياس نشانگان وابستگی به نيکوتين

19 ماده

بزرگسالان

سنجش وابستگی به سيگار

5 زيرمقياس:  انگيزه، اولويت، تحمل، پيوستگي و رفتار قالبي

خارجي

500/2

1076

پرسشنامه وسواس فكري ـ عملي مادزلي

30 ماده

بزرگسالان

ارزيابي وسواس

4 زير مقياس: بازبيني، شستن و تميز کردن ، کندي ـ تکرار، ترديد ـ دقت

ايراني

300/3

1077

پرسشنامه ‌وسواس فكري ـ ‌عملي‌ ييل براون

10 ماده

بزرگسالان

ارزيابي وسواس

-

خارجي

00/15

1079

مقياس مقابله نوجوانان

80 ماده

18- 12

بررسي روش‌هاي كنار آمدن با مشكلات

3 سبك، حل مشكل، مراجعه به ديگران و ناكارآمد

ايراني

000/7

1082

پرسشنامه اختلال‌هاي مرتبط‌با اضطراب‌دركودكان

80 ماده

11- 8

سنجش اختلالات اضطرابي كودكان

5 زيرمقياس: اختلال وحشتزدگي، اضطراب فراگير، اضطراب جدايي، اضطراب اجتماعي و مدرسه گريزي

خارجي

000/7

1101

پرسشنامه طرح‌واره یانگ

205 ماده

بزرگسالان

ارزيابي طرح واره‌هاي  اولیه اختلالات شخصیت  براي شناخت‌درماني

16 زيرمقياس: محرومیت عاطفی، رها شدگی، بی اعتمادی، انزوای اجتماعی، شرم و نقص، ناخوشایندی اجتماعی، شکست، وابستگی بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به بیماری، گرفتاري، اطاعت، ايثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق، خویشتن داری

ايراني

000/12

1102

مقياس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)

41 ماده

بزرگسالان

ارزيابي فشار رواني

-

-

000/1

1105

مقیاس ناامیدی کودکان  

17 ماده

13- 6

ارزیابی میزان ناامیدی کودکان

-

خارجي

000/2

1107

پرسشنامه ارزيابي تحمل مراقبت کننده از بيماران

24 ماده

بزرگسالان

ارزیابی میزان تحمل افرادی که از بیماران مراقبت می کنند

5 زیر مقیاس: تحمل وابسته به زمان، تحمل تحولی، تحمل جسمانی، تحمل اجتماعی و تحمل عاطفی

خارجي

000/3

1110

مقیاس استرس شغلي پرستاری

57 ماده

بزرگسالان

ارزيابي استرس شغلي پرستاران

9 زیرمقياس: مرگ و مردن، تعارض با پزشكان، عدم آمادگی هيجانی کافی، مشكلات در رابطه با همكاران، مشكلات در رابطه با سرپرستاران، حجم كار، عدم اطمینان در مورد درمان‌ها، بيماران و خانواده‌های آنها و تبعيض

خارجي

000/5

1114

مقياس ارزيابي اختلال مانيا

20 ماده

بزرگسالان

ارزيابي اختلال مانيا

-

ايراني

500/2

 

 

 

2-    آزمون‌هاي حوزه شخصيت

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1002

مقياس ‌جهت‌گيري‌ مذهبي ‌آلپورت

21 ماده

بزرگسالان

سنجش جهت‌گيري مذهبي

2 زيرمقياس: جهت‌گيري بيروني و دروني مذهب

-

500/3

1010

آزمون تصوير تن فيشر

46 ماده

بزرگسالان

ارزيابي تصور از بدن

-

ندارد

00/22

1011

پرسشنامه نقش جنسيتي بم

60 ماده

بزرگسالان

ارزيابي گرايش‌هاي جنسيتي

-

ايراني

00/22

1021

مقياس عزت‌نفس روزنبرگ

10 ماده‌

همه سنين

سنجش عزت ‌نفس

-

خارجي

800/1

1023

پرسشنامه عزت نفس کوپراسميت

58 ماده‌

همه سنين

سنجش عزت ‌نفس

4 زير‌مقياس اصلي و يك زيرمقياس دروغ‌سنج، مقياس عزت نفس عمومي، اجتماعي، خانوادگي و تحصيلي

ايراني

000/3

1025

پرسشنامه ابعاد هويت

45 ماده‌

همه سنين

ارزيابي ابعاد هويت

4 گرايش: هويت شخصي، هويت ارتباطي، هويت اجتماعي و هويت جمعي

خارجي

500/3

1026

پرسشنامه شخصيتي پنج عاملی نئو (فرم‌كوتاه)

60 ماده

بزرگسالان

سنجش 5  ويژگي شخصيت

5 زير مقياس: برون‌گرايی، سازش‌پذيری، وظيفه‌شناسی، روان‌آزرده‌خويی و پذيرا بودن نسبت به تجربه‌ها

خارجي

200/7

1031

پرسشنامه مهارت‌هاي هشياري كنتاكي

39 ماده

بزرگسالان

 ارزيابي هشياري فراگير

چهار زير مقياس: مشاهده، توصيف، عمل همراه با آگاهي و پذيرش بدون قضاوت

خارجي

500/3

1032

پرسشنامه هشياري فرايبورگ

14 ماده

بزرگسالان

 ارزيابي هشياري فراگير

-

خارجي

700/1

1035

پرسشنامه ارزش‌هاي شوارتز

57 ماده

12 سال به بالا

سنجش ارزش‌هاي دهگانه

10 زير مقياس: خيرخواهي، سنت‌گرايي، همنوايي، امنيت، قدرت، برانگيختگي، لذت‌گرايي، موفقيت، خود‌اتكايي و جهان‌گرايي

ايراني

500/4

1039

مقياس خودكنترلي

36 ماده

بزرگسالان

اندازه‌گيري ميزان كنترل خود

-

خارجي

500/3

1041

پرسشنامه انگيزه دروني

45 ماده

بزرگسالان

ارزيابي انگيزه دروني

-

خارجي

500/5

1054

آزمون شخصيت  MBTI

60 ماده

بزرگسالان

بررسي تيپ‌هاي شخصيتي

16 تيپ شخصيتي

ايراني

000/8

1056

منبع كنترل راتر (فرم كوتاه)

13 ماده

بزرگسالان

ارزيابي منبع كنترل دروني

-

ندارد

300/1

1068

پرسشنامه اميدواري اشنايدر

12 ماده

بزرگسالان

سنجش اميدواری

2 زير مقياس: تفکر عاملی و تفکر راهبردی

خارجي

000/2

1069

آزمون جهت‌گيری زندگی

10 ماده

بزرگسالان

ارزيابی خوش‌بينی

2 زير مقياس: برداشت خوش‌بينانه و يرداشت بدبينانه

ايراني

00/15

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1072

مقياس جهت‌گيری اسناد عمومی

17 ماده

بزرگسالان

ارزيابي گرايش‌هاي اسنادی

3 زير مقياس: گرايش به خودمختاری،  کنترل شدن و  غير شخصی

ندارد

000/2

1074

پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی

26 ماده

بزرگسالان

سنجش دينداري اسلامي

4 زير مقياس:  بُعد اعتقادي، بُعد تجربه‌ای، بُعد پيامدي و  بُعد مناسکي

ايراني

000/4

1078

پرسشنامه شخصيتي آيزنك  90 سوالي

90 ماده

بزرگسالان

سنجش‌ويژگي‌هاي شخصيتي

4 زير مقياس: نوروتيك، سايكوتيك، برونگرايي- درونگرايي و دروغ‌سنج

ايراني

000/4

1084

مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلي

16 ماده

11-9

ارزيابي خودكنترلي كودك

-

خارجي

500/2

1087

مقیاس عزت‌نفس روچستر

9 ماده

18-14

ارزيابي عزت‌نفس

-

خارجي

00/15

1088

مقیاس عزت‌نفس حیطه‌های خاص

10 ماده

16-12

ارزيابي عزت‌نفس

3 زیرمقیاس: عزت‌نفس مرتبط با همسالان، عزت‌نفس در خانه و عزت‌نفس در مدرسه

خارجي

000/2

1089

فهرست عوامل حمايت کنندۀ فردی (IPFI)

71 ماده

16-10

ارزیابی میزان انعطاف‌پذیری نوجوانان

3 حیطه: تقید اجتماعی شامل 3 زیرمقیاس: مدرسه، خانواده و هنجارهای اجتماعی، حيطه کفایت‌فردی شامل 4 زیرمقیاس: خودپنداره، خودکنترلی، خودکارآمدی و دیدگاه مثبت و حیطۀ‌کفایت اجتماعی شامل3 زیرمقیاس: جرأت‌ورزی،  همکاری و بررسی نگرش نوجوانان به الکل و مواد مخدر

خارجي

000/8

1090

فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم كوتاه)

12 ماده

16-10

ارزيابي خودپنداره و عزت‌نفس

2 زیرمقیاس خودپنداره و عزت نفس

خارجي

تهران ـ خيابان پيروزي ـ ايستگاه چهارصد دستگاه ـ شماره 852 – طبقه سوم ـ واحد 6  کد پستي : 1716643446                                                               تلفن :33309598    نمابر : 33308983        www.azmonyar.com       Email : azmonyar@gmail.com

شماره حساب: 44/11251922  بانک ملت (جام)  به نام شرکت آزمون‌يارِ پويا

 

500/2

1091

پرسشنامۀ شخصیتي سیاتل (SPQ)

44 ماده

10-6 

ارزيابي ابعاد رفتاري كودكان

8 زیرمقیاس: اضطراب، اختلالات سلوکی، اختلال جسمانی کردن، افسردگی، دروغ‌سنجي، بیزاری از مدرسه، تنهایی در مدرسه و تمایل به مدرسه

خارجي

000/5

1096

پرسشنامه ويژگي‌هاي شخصي اسپنس(PAQ)

24 ماده

بزرگسالان

اندازه‌گیری صفات شخصیتی وابسته به جنس

3 زیرمقیاس ابزاری بودن(مردانگي)، خودبیانگری (زنانگي) و دو جنسیتی

ايراني

000/3

1098

شاخص نگرش به زندگی (LRI)

28 ماده

بزرگسالان

ارزیابی میزان معناخواهی در زندگی

2 زيرمقیاس چارچوب (ذهنی) و تکمیل ( هدف)

خارجي

000/3

1103

مقیاس خودبازداری   

30 ماده

همه سنين

ارزيابي كنترل خود

4 زيرمقياس: نشاندن خشم، کنترل تکانه، مراعات دیگران و مسئولیت پذیری

خارجي

500/3

1104

مقیاس انگیزۀ پیشرفت   

13 ماده

16-12

انگیزۀ پیشرفت‌های آینده مرتبط با  شغل، خانواده، و جامعه

-

خارجي

500/2

1106

پرسشنامة نظام باورها

15 ماده

بزرگسالان

ارزیابی باورها و عقاید

2 زيرمقياس: اعتقادات و اعمال مذهبی و حمایت اجتماعی

خارجي

500/2

1112

مقیاس امید در عرصه‌های خاص

50 ماده

بزرگسالان

ارزیابی امید سرشتی

6 زیرمقیاس: اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی، عاشقانه، شغل و فعالیت‌های اوقات فراغت

خارجي

000/4

1115

مقیاس هویت قومی چندگانه

12 ماده

12 سال‌ به بالا

ارزیابی فرایند رشد هویت قومی

2 زیرمقیاس: کاوش هویت قومی و تعهد

خارجي

000/2

 

3-   آزمون‌هاي هوش

 

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1009

آزمون هوش آدمک گوديناف

51 ماده

3 تا 13 سال

سنجش سن عقلي و بهره هوشي

-

ايراني

000/2

1022

پرسشنامه هوش اجتماعی

45 ماده‌

بزرگسالان

ارزيابي حساسيت بين فردي

-

ندارد

400/3

1052

آزمون هوشي ريون بزرگسالان

60 ماده

11 سال به بالا

سنجش بهرة هوش

-

ايراني

500/4

1055

پرسشنامه خودسنجي (هوش هيجاني) شوت

33 ماده

13 تا 15 سال

سنجش هوش هيجاني نوجوانان

3 زير مقياس: ارزيابي و ابراز هيجان، تنظيم هيجان، بهره‌برداري از هيجان

ايراني

000/4

 

4-    آزمون‌هاي روابط بين فردي

 

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1028

مقياس نيازهای اساسی ‌روان‌شناختی

51 ماده‌

بزرگسالان

سنجش 3 نياز اساسي

3 زير مقياس خودمختاري، شايستگي و روابط بين فردي

ندارد

500/3

1034

پرسشنامه سازگاری بل

160 ماده

بزرگسالان

ارزيابي سازگاری شخصی و اجتماعی

5 زير مقياس: سازگاری در خانه، سازگاری تن‌درستی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی

خارجي

500/3

1038

مقياس تنهايی آشر

24 ماده

15-8

سنجش احساس تنهايی

-

ايراني

500/2

1042

پرسشنامه افكار اضطرابي سخنراني

23 ماده

بزرگسالان

سنجش افكار اضطرابي در هنگام سخنراني

2 زير مقياس: پيش‌‌بيني عملكرد ضعيف در سخنراني و ترس از ارزيابي منفي شنوندگان

خارجي

300/3

1046

پرسشنامه جهت‌گيري قدرت

40 ماده

بزرگسالان

گرايش فرد به انواع قدرت

-

ندارد

200/4

1093

مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)

18 ماده

بزرگسالان

ارزیابی مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطۀ صمیمانۀ

3 زیرمقیاس: وابستگی، نزديكي و اضطراب

ايراني

000/3

1099

پرسشنامه حل تعارض (CRQ)

40 ماده

بزرگسالان

اندازه‌گیری توانایی شخص براي حل تعارض بين فردي

8 زيرمقياس

خارجي

000/4

1108

مقیاس  حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی

12 ماده

بزرگسالان

ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده

3 زیر مقیاس: خانواده، دوستان و افراد مهم

خارجي

000/2

1111

مقیاس اعتماد در روابط بين فردي

18 ماده

بزرگسالان

ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر یا دوست

3 زیرمقیاس: پیش بینی پذیری، قابلیت اعتماد و وفاداری

خارجي

000/2

1113

مقیاس حمایت اجتماعی

19 ماده

بزرگسالان

ارزیابی حمایت اجتماعی دریافت شده

5 زیرمقیاس: حمایت ملموس، حمایت هیجانی، اطلاع رسانی، مهربانی و تعامل اجتماعی مثبت

خارجي

000/2

 

5-    آزمون‌هاي سازماني و شغلي

 

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1003

پرسشنامه ‌فرسودگي‌ شغلي ‌مسلش

22 ماده

 15 سال به بالا

سنجش فرسودگي شغلي

3 زيرمقياس: خستگي هيجاني ـ مسخ شخصيت ـ کاهش احساس کفايت‌

ايراني

500/3

1058

پرسشنامه رضايت شغلي (JDI)

70 ماده

بزرگسالان

ارزيابي ميزان رضايت از شغل

5  زيرمقياس: ماهيت كار، سرپرستي، همكاران، ترفيعات، حقوق و مزايا

ايراني

500/5

1059

پرسشنامه رضايت شغلي هرزبرگ

72 ماده

بزرگسالان

ارزيابي ميزان رضايت از شغل

-

ايراني

500/5

1060

پرسشنامه استرس شغلي اسيپو

60 ماده

بزرگسالان

ارزيابي فشار رواني مرتبط با نقش شغل

6  زيرمقياس: بارکاری نقش، بی‌کفايتی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، مسئوليت و محيط فيزيکی

خارجي

500/4

1061

پرسشنامه استرس شغلي HSE))

35 ماده

بزرگسالان

ارزيابي فشار رواني شغل

7 زيرمقياس: تقاضا، کنترل، حمايت مسئولين، حمايت همكار، ارتباط، نقش و تغييرات

خارجي

500/3

1081

پرسشنامه شخصيت خلاق مديران

20 ماده

بزرگسالان

ارزيابي خلاقيت مديران

-

ندارد

200/2

1092

مقياس خودنظارتي

25 ماده

بزرگسالان

ارزيابي‌ميزان نظارت برخوددر سازمان

-

 خارجي

500/2

 

6-    آزمون‌هاي ورزشي

 

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1024

آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش

15 ماده‌

همه سنين

سنجش اضطراب رقابت

-

خارجي

700/2

1070

پرسشنامه جو ورزشی

15 ماده

12 سال به بالا

ارزيابي ميزان حمايت از‌استقلال

-

ندارد

000/2

1071

مقياس اضطراب ورزشی

21 ماده

12 سال به بالا

سنجش اضطراب جسمانی و شناختی

3 زير مقياس: اضطراب جسمانی، نگرانی و عدم تمرکز

خارجي

500/2

1080

پرسشنامه خودنظم‌دهي ورزشي

43 ماده

12 سال به بالا

ارزيابي خودگرداني انگيزه دروني

4 زير مقياس: دروني، بيروني، ‌درون‌فكني و خودمختاري

خارجي

500/3

1094

پرسشنامۀ انگیزه های ورزش (EMI-2)

51 ماده

بزرگسالان

ارزيابي انگیزه‌های ورزشي

14 زیرمقیاس: کنترل فشار روانی، تجدید قوا، لذت، چالش، تایید اجتماعی، پیوندجویی، رقابت، اجبار پزشکی، پیشگیری از بیماری، سلامتی مطلوب، کنترل وزن، ظاهر، قدرت و چابکی

خارجي

000/5

1095

پرسشنامه تکليف‌گرايي و خودگرايي در ورزش

13 ماده

همه سنين

ارزيابي هدف‌گرايي در ورزش

2 زيرمقياس تگليف‌گرايي و خودگرايي

خارجي

500/2

1100

پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني

47 ماده

بزرگسالان

ارزيابي خودپندارة بدني

11 زيرمقياس: فعاليت، ظاهر، ميزان چربي بدن، تناسب اندام، مقاومت، انعطاف‌پذيري، سلامتي، ورزش، قدرت، خودپندارة كلي بدن و عزت‌نفس‌كلي

خارجي

000/4

 

 

7-    آزمون‌هاي تحصيلي و  مدرسه

 

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1013

پرسشنامه اضطراب ‌ امتحان ساراسون

 (به همراه كتاب راهنما)

37 ماده

همه سنين

سنجش اضطراب امتحان

-

خارجي

00/38

1036

پرسشنامه رفتاری‌كودكان راتر ـ فرم معلم

30 ماده

13-6

ارزيابي رفتاركودكان

-

ايراني

500/2

1037

پرسشنامه رفتاري كودكان راترـ فرم والدين

18 ماده

13-6

ارزيابي رفتاركودكان

-

ايراني

500/2

1043

پرسشنامه محيط كلاس و مدرسه

20 ماده

دبيرستان

ارزيابي روابط بين فردي در مدرسه

2 زير مقياس: روابط در كلاس و مدرسه

خارجي

300/2

1045

پرسشنامه خودنظم‌دهي تحصيلي

32 ماده

18-12

ارزيابي ميزان خودگرداني تحصيلي دانش‌آموزان

شامل دو نسخة استاندارد  و نسخة مخصوص دانش‌آموزان LD

خارجي

500/4

1053

آزمون رغبت‌سنج تحصيلي جان هالند

---

دبيرستان

بررسي گرايش‌هاي شغلي

-

ايراني

000/3

1083

پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه

15 ماده

14-8

ارزيابي خودپنداره دانش‌آموزان

-

خارجي

500/2

 

 

 

 

 

8-   آزمون‌هاي خانواده

 

شناسه

نام آزمون

تعداد عبارات

سن

هدف

زيرمقياس‌ها

اعتبار و روايي

قيمت

(تومان)

1008

مقياس حل مشكل خانواده

30 ماده

بزرگسالان

سنجش‌ مهارت حل مشكل زن و شوهر

-

ايراني

000/3

1014

پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ بلند

 

115 ماده

بزرگسالان

سنجش ميزان رضايت زن و شوهر از يكديگر در ابعاد 12 گانه

12 زيرمقياس: تحريف آرماني ـ رضايت زناشويي ـ مسايل شخصيتي ـ ارتباط ـ حل تعارض ـ مديريت مالي ـ فعاليت‌هاي اوقات فراغت ـ رابطة جنسي ـ فرزندان و فرزندپروري ـ خانواده و دوستان ـ نقش‌هاي مساوات ‌طلبي ـ جهت‌گيري مذهبي

ايراني

00/45

1033

مقياس صميميت (IS)

17 ماده

بزرگسالان

 ارزيابي صميميت در خانواده

-

ايراني

000/2

1057

پرسشنامه نگرش فرزند به والدين

25 ماده

12 سال به بالا

ارزيابي نگرش منفی نسبت به والدين

2 فرم مخصوص پدر يا مادر

ايراني

000/3

1064

پرسشنامه شيوه‌هاي فرزندپروري آرنولد

30 ماده

بزرگسالان

ارزيابي شيوه‌هاي فرزندپروري

3 زير مقياس: اهمال‌كاري، واكنش افراطي و پرگويي در كلام

خارجي

300/3

1065

پرسشنامه شيوه‌هاي‌فرزندپروري بامريند

30 ماده

بزرگسالان

ارزيابي شيوه‌هاي فرزندپروري

3 زير مقياس: آزادگذاري، استبدادي و اقتدار منطقي والدين

ايراني

300/3

1097

مقياس ارزيابي رابطه مادرـ كودك

48 ماده

بزرگسالان

ارزيابي رابطه مادر با كودك

4 زيرمقياس شامل: پذيرش فرزند، بيش حمايت‌گري، سهل‌گيري و طرد فرزند

ايراني

000/7

1109

مقیاس اختلاف زناشویی اشتراوس

 78 ماده

بزرگسالان

ارزیابی اختلافات زناشویی

5 زيرمقیاس: خشونت جسمی، خشونت روانی، آزار جنسی، آزار کلامی و آسیب

خارجي

000/7

 

 

 

آدرس: تهران، خيابان دماوند، ايستگاه پل، ابتداي‌خيابان سي‌متري‌نيروي‌هوايي، پايين‌تر از مركز پزشكي17 شهريور،

شمارة 454، طبقه سوم- واحد 3   تلفن: 77692392 - 33309598   نمابر: 77269245 تلفن همراه: 09358456433

www.azmonyar.com       Email : azmonyar@gmail.com

شماره حساب: 44/11251922  بانک ملت (جام)  به نام شرکت آزمون‌يارِ پويا        

نوشته شده توسط مهدی خدابخشی در |  لینک ثابت   •